آموزش حل تست کنکور در کمتر از یک دقیقه

آموزش حل تست در کمتر از یک دقیقه
در این بخش چهار ویدئو نمونه جهت آشنایی با روند تدریس ارائه شده است. در این ویدئوها یاد داده می‌شود که با روش‌هایی خاص می‌توان تست‌ها را در زمان کم حل کرد.

مدرس: مهندس ابوالفضل ثابت

1- یافتن مقاومت معادل یک شبکه شامل منبع وابسته به کمک گزینه‌ها
 
آزمونهای دکتری, آزمون های ارشد, آزمون های کنکور, آزمون های دکتری, آزمون استخدامی, آزمون ارشد, سوال کنکور, ابوالفضل ثابت, دانلود, دانلود رایگان, مشاوره, مشاوره رایگان, فیلم رایگان, دانلود فیلم رایگان کنکور, کنکور, ارشد, برق, الکترونیک, کامپیوتر, برق قدرت, کنترل, رشته کنترل, ابزار دقیق, رباتیک, رباتیکس, مخابرات, رشته مخابرات, راه کار موفقیت در آزمون ارشد, راه کار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت, راهکار موفقیت, راهکار موفقیت در آزمون, راه کار موفقیت در آزمون, راهکار موفقیت در آزمون ارشد, سؤال کنکور, سوالات کنکور, سؤالات کنکور, کنکور رشته برق, رشته برق, آموزش رایگان, آموزش, فیلم آموزشی, سافتدرس, سافت درس, softdars, سوالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه ای, حل تستی, حل تشریحی, تستی, تشریحی, تست کنکور, کنکور ارشد, فوق لیسانس, کنکور فوق لیسانس, دکتری, کنکور دکتری, آزمون, آزمونهای ارشد, آزمونهای کنکور, مخابرات میدان, مخابرات سیستم, مهندسی پزشکی, هوش مصنوعی, مدار, الکتریکی, الکتریک, مدار الکتریک, الکتریسیته, مدار الکتریکی, مدار الکتریکی 1, مدار الکتریکی 2, مدار الکتریکی 1 و 2, درس مدار, آموزش درس مدار, آموزش درس مدار الکتریکی, ویدیو آموزشی, ویدئو آموزشی, آموزش مجازی, آموزش از راه دور, چهارگزینه ای, چهارگزینه, سوال چهارگزینه, سوال چهارگزینه ای

در این فایل ویدئویی، روشی آموزش داده شده که چگونه به کمک اعداد  طلایی و خود گزینه‌ها بتوان به گزینه صحیح رسید. ضمناً تبدیل منبع وابسته  به مقاومت را نیز تمرین می‌کنیم.

جهت دانلود این ویدئو روی این متن کلیک کنید.

2- تابع شبکه و معادلات دیفرانسیل حاکم بر شبکه
 
آزمونهای دکتری, آزمون های ارشد, آزمون های کنکور, آزمون های دکتری, آزمون استخدامی, آزمون ارشد, سوال کنکور, ابوالفضل ثابت, دانلود, دانلود رایگان, مشاوره, مشاوره رایگان, فیلم رایگان, دانلود فیلم رایگان کنکور, کنکور, ارشد, برق, الکترونیک, کامپیوتر, برق قدرت, کنترل, رشته کنترل, ابزار دقیق, رباتیک, رباتیکس, مخابرات, رشته مخابرات, راه کار موفقیت در آزمون ارشد, راه کار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت, راهکار موفقیت, راهکار موفقیت در آزمون, راه کار موفقیت در آزمون, راهکار موفقیت در آزمون ارشد, سؤال کنکور, سوالات کنکور, سؤالات کنکور, کنکور رشته برق, رشته برق, آموزش رایگان, آموزش, فیلم آموزشی, سافتدرس, سافت درس, softdars, سوالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه ای, حل تستی, حل تشریحی, تستی, تشریحی, تست کنکور, کنکور ارشد, فوق لیسانس, کنکور فوق لیسانس, دکتری, کنکور دکتری, آزمون, آزمونهای ارشد, آزمونهای کنکور, مخابرات میدان, مخابرات سیستم, مهندسی پزشکی, هوش مصنوعی, مدار, الکتریکی, الکتریک, مدار الکتریک, الکتریسیته, مدار الکتریکی, مدار الکتریکی 1, مدار الکتریکی 2, مدار الکتریکی 1 و 2, درس مدار, آموزش درس مدار, آموزش درس مدار الکتریکی, ویدیو آموزشی, ویدئو آموزشی, آموزش مجازی, آموزش از راه دور, چهارگزینه ای, چهارگزینه, سوال چهارگزینه, سوال چهارگزینه ای

در این فایل ویدئویی، به دنبال یک روش ساده می‌گردیم که بتواند بدون نوشتن روابط مشتق و انتگرالی و حتی بدون استفاده از تبدیل لاپلاس، بتوان به معادله دیفرانسیل شبکه رسید. مجدداً به سراغ اعداد طلایی رفته و گزینه‌ها را جهت یافتن پاسخ صحیح بررسی می‌کنیم.

جهت دانلود این ویدئو روی این متن کلیک کنید.

3- تابع شبکه، صفرها و قطب‌های آن
 
آزمونهای دکتری, آزمون های ارشد, آزمون های کنکور, آزمون های دکتری, آزمون استخدامی, آزمون ارشد, سوال کنکور, ابوالفضل ثابت, دانلود, دانلود رایگان, مشاوره, مشاوره رایگان, فیلم رایگان, دانلود فیلم رایگان کنکور, کنکور, ارشد, برق, الکترونیک, کامپیوتر, برق قدرت, کنترل, رشته کنترل, ابزار دقیق, رباتیک, رباتیکس, مخابرات, رشته مخابرات, راه کار موفقیت در آزمون ارشد, راه کار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت, راهکار موفقیت, راهکار موفقیت در آزمون, راه کار موفقیت در آزمون, راهکار موفقیت در آزمون ارشد, سؤال کنکور, سوالات کنکور, سؤالات کنکور, کنکور رشته برق, رشته برق, آموزش رایگان, آموزش, فیلم آموزشی, سافتدرس, سافت درس, softdars, سوالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه ای, حل تستی, حل تشریحی, تستی, تشریحی, تست کنکور, کنکور ارشد, فوق لیسانس, کنکور فوق لیسانس, دکتری, کنکور دکتری, آزمون, آزمونهای ارشد, آزمونهای کنکور, مخابرات میدان, مخابرات سیستم, مهندسی پزشکی, هوش مصنوعی, مدار, الکتریکی, الکتریک, مدار الکتریک, الکتریسیته, مدار الکتریکی, مدار الکتریکی 1, مدار الکتریکی 2, مدار الکتریکی 1 و 2, درس مدار, آموزش درس مدار, آموزش درس مدار الکتریکی, ویدیو آموزشی, ویدئو آموزشی, آموزش مجازی, آموزش از راه دور, چهارگزینه ای, چهارگزینه, سوال چهارگزینه, سوال چهارگزینه ای

در این فایل ویدئویی می‌خواهیم به کمک اعداد طلایی و بررسی گزینه‌ها به گزینه صحیح برسیم؛ ضمناً یکی از اشکال مختلف پل وتستون را جهت به تعادل رساندن پل و ساده سازی شبکه بکار می‌گیریم.

جهت دانلود این ویدئو روی این متن کلیک کنید.

4- یافتن مدار معادل تونن و نورتن
 
آزمونهای دکتری, آزمون های ارشد, آزمون های کنکور, آزمون های دکتری, آزمون استخدامی, آزمون ارشد, سوال کنکور, ابوالفضل ثابت, دانلود, دانلود رایگان, مشاوره, مشاوره رایگان, فیلم رایگان, دانلود فیلم رایگان کنکور, کنکور, ارشد, برق, الکترونیک, کامپیوتر, برق قدرت, کنترل, رشته کنترل, ابزار دقیق, رباتیک, رباتیکس, مخابرات, رشته مخابرات, راه کار موفقیت در آزمون ارشد, راه کار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در آزمون دکتری, راهکار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت در کنکور, راه کار موفقیت, راهکار موفقیت, راهکار موفقیت در آزمون, راه کار موفقیت در آزمون, راهکار موفقیت در آزمون ارشد, سؤال کنکور, سوالات کنکور, سؤالات کنکور, کنکور رشته برق, رشته برق, آموزش رایگان, آموزش, فیلم آموزشی, سافتدرس, سافت درس, softdars, سوالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه, سؤالات چهارگزینه ای, حل تستی, حل تشریحی, تستی, تشریحی, تست کنکور, کنکور ارشد, فوق لیسانس, کنکور فوق لیسانس, دکتری, کنکور دکتری, آزمون, آزمونهای ارشد, آزمونهای کنکور, مخابرات میدان, مخابرات سیستم, مهندسی پزشکی, هوش مصنوعی, مدار, الکتریکی, الکتریک, مدار الکتریک, الکتریسیته, مدار الکتریکی, مدار الکتریکی 1, مدار الکتریکی 2, مدار الکتریکی 1 و 2, درس مدار, آموزش درس مدار, آموزش درس مدار الکتریکی, ویدیو آموزشی, ویدئو آموزشی, آموزش مجازی, آموزش از راه دور, چهارگزینه ای, چهارگزینه, سوال چهارگزینه, سوال چهارگزینه اییکی از مباحث مهم مدار، یافتن مدار معادل تونن یا نورتن شبکه است. در این فایل به کمک تست کردن گزینه‌ها و ارتباط بین ولتاژ تونن و مقاومت تونن و یافتن جریان نورتن به راحتی گزینه صحیح استخراج می‌گردد.

جهت دانلود این ویدئو روی این متن کلیک کنید.

 

 


مدارهای الکتریکی 1 و 2 مهندس ثابت –  اهمیت یادگیری و تسلط بر آن در آزمون‌های ارشد برق-  آزمون دکتری برق – آزمون استخدامی – بودجه بندی مدار الکتریکی

راهکارهای موفقیت در آزمون‌های کارشناسی ارشد برق – دکتری برق – آزمون استخدامی

فیلم آموزشی مدار الکتریکی 1 و 2 مهندس ثابت

سؤالات و پاسخ تشریحی تست‌های مدار الکتریکی کنکور ارشد برق  1396 توسط مهندس ثابت

سؤالات و پاسخ تشریحی تست‌های مدار الکتریکی کنکور ارشد برق 1398 توسط مهندس ثابت