بلاگ

معرفی سافت درس

سافت درس: گامی نو در آموزش دیجیتال

درباره این سایت

ارائه ویدئوهای آموزشی با دیدگاهی نو به منظور احساس زیباتر و مؤثرتری در بحث آموزش از راه دور در رشته‌های مختلف از اهداف بلند مدت این سایت می‌‌باشد. از تمامی معلمان، دبیران، اساتید دانشگاه و  افراد متخصص‌ که در بخش‌های مختلف تهیه و تولید این نوع محتوای آموزشی بتوانند به ما کمک کنند، دعوت به همکاری می‌شود.