Lesson : 2-7

32,000 تومان

فصل دوم : مدارهای مرتبه اول- حل چند تست مرتبه اول RC  (قسمت سوم) / (تست های پیچیده و نکته دار)

توضیحات

در این فایل ویدئویی بیشتر به سراغ حل تست های پیچیده و نکته دار مدارهای مرتبه اول RC با تحریک سیگنال ضربه رفته و نکات مهم و تستی‌تری حین حل تست ها آموزش داده می‌شود. در ابتدا توضیح داده شده که اگر مجهول مسأله (با تحریک ضربه)، تنها یافتن شارژ سلف‌ها یا خازن‌ها باشد، بهترین و سریعترین راه حل چیست؟